HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Doplňující dotaz k volebnímu programu 3

Adikia.cz


Odpovědi Komunistické strany Čech a Moravy


Kde vzniká nebo v čem podle vás spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Je to především obecně v odpovědnosti samotného rodiče za své dítě nebo děti, tedy ztráta odpovědnosti vůči jejich výchově a budoucnosti. Ze společnosti se tato zásadní hlediska vytrácí. Ve společnosti se pěstuje trend, který učí občany a často nemají ani vzory ze svých rodin, že nemají odpovědnost za své chování a činy, a to se pak samozřejmě odráží i při neplacení výživného. Společnost se naučila žít na dluh, stát neustále posiluje pozici práv občana, ale na povinnosti se již zapomíná.

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete navrhovat alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu?

Pokud rodič neplatí výživné za své dítě, měl by být tento skutek postižen a především by měl stát udělat všechny možné kroky, aby se tato, bohužel běžná praxe neplatit výživné, co nejvíce narovnala a rodiče měli za výchovu a vzdělání svých děti zodpovědnost i když nesdílí společnou domácnost.

Upřednostňujete vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Systém soudních exekutorů je v podstatě pro kapitalistický stát výhodný, protože strany exekučního řízení hradí náklady exekuce. V případě vymáhání státem, či obcí, jsou hrazeny náklady exekučního vymáhání z příslušného rozpočtu, tudíž na dlužníky doplácí všichni. Odměny exekutora by měly odrážet úplné náklady na exekuci. Excesy musí řešit dohledem ministerstvo spravedlnosti. Pro snižování odměny exekutorů a advokátů zde není prostor, protože exekuce může trvat mnoho let a navíc je obvyklé, že pokud je povinný nemajetný, exekutor pracuje zdarma, což vede k nadužívání exekucí a k dluhovým pastem. Zasadíme se o přenesení části nákladů na oprávněné formou poplatku, samozřejmě s možností odpuštění pro vymáhání výživného, a tím snížíme bezuzdné vymáhání jakéhokoliv dluhu. Zavedením teritoriálního principu rozdělování exekucí zamezíme tzv. vratkám, kdy lze očekávat, že by někteří exekutoři tento „poplatek za exekuci“ vraceli zpět oprávněným.

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Budete či nebudete podporovat chystanou novelu exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“?

Ano, souhlasím, jsem také jednou z předkladatelů novely zákona o exekučním řádu, který rozšířil věkovou skupinu vyživovaných až do 26 let, pokud řádně studuje. V praxi se ukázalo, že je to velice účinný nástroj a nevidím důvod proč nepomoci rodinám, které se snaží dopřát co nejlepší vzdělání pro své děti a jeden z rodičů upírá tak vyživovanému možnost studia pro nedostatek financí v rodině. Chybí zde právě neplacené výživné.

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě, budete navrhovat nějaké změny tohoto zákona nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

Za KSČM jsme navrhli vlastní podobu zákona o náhradním výživném, dokonce byl v poslanecké sněmovně předložen i daleko dříve než vládní návrh, je však chyba koalice, že náš návrh nechtěla projednat. Jednalo se o záměrné zdržování a nemožnost ho předřadit na projednání. Nám se to naopak jeví, že nemají zájem vůbec projednat tuto problematiku, protože se bojí v předvolebním čase názoru veřejnosti. Stát by se měl postarat o rodiny s dětmi, které se dostanou díky dlouhodobému neplacení výživného do tíživé životní situace, samoživitelé nemají často své vlastní prostředky na právní úkony a poraden v neziskovém sektoru je velmi málo. Také si myslíme, že by pak bylo vidět, jak špatně se u nás výživné vymáhá a především stát by měl mít eminentní zájem tuto skutečnost změnit.

Přejděte na:

ODPOVĚDI TOP 09
ODPOVĚDI SPD
ODPOVĚDI ROZUMNÝCH

Máte k tomuto tématu ještě jiné podněty, na které nesměřovaly předchozí otázky?

bez odpovědi

Hana Aulická – Jírovcová
poslankyně PSP ČR za KSČM
vedoucí kandidátka pro volby do PSP ČR za Ústecký kraj


Pozn. Adikie: A pak že nelze dvakrát vstoupit do téže řeky. Komunisti to dělají ještě 28 let po revoluci, včetně těch dnes údajně nezávislých, kteří zůstali zakonzervovaní v justici, protože bývalý komunista je stejný protimluv jako bývalý černoch. 


Převzato z webu ADIKIA, kde najdete i odpovědi některých dalších politických stran na stejné otázky.


11.10.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Výživné na dítě - informace a diskuse na téma výživné na děti


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ