HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Doplňující dotaz k volebnímu programu 2

Adikia.cz


Odpovědi politického hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)


Kde vzniká nebo v čem podle vás spočívá problém s neplněním výživného a jak chcete tento problém řešit?

Kde vzniká víte lépe než my - je to komlex probléml
1) nerovnost otců a matek před osudem tubn že muži pořijdou o dítě často o majetek a musí jen platit
2)nespravedlivý výpočet výživného který nemá žádné pravidlo a je na často zvůli soudkyně takže otec má často urřené výřivné které není schopen platit
3) problém je i v určení otcovstí - až 25 procent otců je zřejmě nuceno paltit na dítě jiného otce - což snižuje motivaci paltit
4) Stát sám tím že otce uvězní, sebere mu řidičský průkaz zněmožní možnosti výdělku otce
5) pak je tu část otců kteří jsou skutečně nezopdovědní a neplní povinnost -

Řešení:
změna mnohá zákonů
v prvé řadě otcem dítěte musí být ten, kdo dítě skutečně zplodil.
Při rozhodu rodičů musí zákon tlačit na dohodu rodičů, přičemž primárně oba musí mít stejné právo na dítě a zákon musí stanovit automatickou sdílenou péči obou rodičů, při níž nikdo nikomu výživné neplatí
Pokud s rodiče nedohodnou nařídí sdílenou péči soud v případě, že jeden z rodičů o dítě pečovat nechce nebo není schopen péče - tj. je skutečně ohrožením pro dítě nebo je těžce nemocen, pak Okresní správa sociálního zabezpečení vyměří podle tabulek a příjmu rodiče výživné.

Jste pro zpřísnění trestního postihu za neplnění výživného, budete navrhovat alternativní tresty nebo upřednostňuje vymáhání výživného občansko-právní cestou a jste pro zrušení tohoto celosvětově raritního trestného činu?

Jsme pro zrušení trestního postihu, protěž problémy zhoršuje a odporuje mezinárodní úmluvě, která zakazuje vězení pro dluhy.

Upřednostňujete vymáhání výživného prostřednictvím soukromých exekutorů nebo by měl výživné vymáhat stát (např. finanční úřady)? Jste pro ponechání současných nákladů na exekuční řízení (odměna advokáta oprávněného, odměna exekutora a náhrada hotových výdajů exekutora) nebo pro razantní snížení těchto nákladů (např. jednotný poplatek) přenášených výhradně na povinného? Jste pro částečné přenesení exekučních nákladů na oprávněného (např. poplatek za podání exekučního návrhu)?

Vymáhání dluhů by mělo celkově přejít na stát tj. soudní exekutory - externí náklady se musí razantně snížit včetně nulového DPH na náklady exekuce, jsme pro poplatek za podání návrhu na exekuci.

Souhlasíte s kontroverzním zabavováním řidičských průkazů neplatičům výživného? Budete či nebudete podporovat chystanou novelu exekučního řádu, kterou se má rozšířit zabavování řidičských průkazů i neplatičům výživného zletilým „dětem“?

Nesouhlasíme - není to řešení problémů viz výše.

Souhlasíte s návrhem Zákona o náhradním výživném v současné podobě, budete navrhovat nějaké změny tohoto zákona nebo budete prosazovat úplně jinou koncepci, která by nezatěžovala státní rozpočet a pomohla skutečně potřebným dětem?

Máme vlastní návrh zákona který, stanovuje nově otcovství , rovnost partnerů v péči o dítě a tabulkové výživné - viz výše.

Přejděte na:

ODPOVĚDI TOP 09
ODPOVĚDI KSČM
ODPOVĚDI ROZUMNÝCH

Máte k tomuto tématu ještě jiné podněty, na které nesměřovaly předchozí otázky?

bez odpovědi


Pozn. Adikie: POZOR! Ačkoliv se hnutí staví proti exekučnímu zabavování řidičských průkazů neplatičům výživného, předseda hnutí pan Okamura a člen představenstva ing. Holík v loňském roce hlasovali pro novelu Exekučního řádu, která rozšiřuje zabavování řidičských průkazů i na neplatiče výživného na zletilé „děti“ (hlasování ZDE). Adikia proto ihned požádala o vysvětlení tohoto zásadního rozporu, ale odpověď zatím žádná nepřišla. Hnutí SPD je tak naprosto nedůvěryhodné!


Převzato z webu ADIKIA, kde najdete i odpovědi některých dalších politických stran na stejné otázky.


04.10.2017

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Výživné na dítě - informace a diskuse na téma výživné na děti


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ