HLAVNÍ STRANA
Hodina změny - diskuse o potřebných změnách
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Dokončení rešerše rozhodnutí Ústavního soudu

LIBERI, odborová organizace


Provedli jsme kompletní přehled všech 307 stížností z let 2016 a 2017 na rozhodování obecných soudů ve věcech úpravy péče a styku mezi rodiči. LIBERI konstatuje pět základních vad rozhodování Ústavního soudu:

 1. Omezený přezkum předběžných opatření, která ale mají rozhodující vliv na výsledek sporu.
 2. Ústavní soud by měl být přísný na porušování základních práv, naopak obecné soudy by měly být maximálně zdrženlivé v zásazích do práv proti obecné úpravě. Praxe je opačná, obecné soudy zasahují neproporcionálně, Ústavní soud je shovívavý.
 3. Neschopnost rozlišit právní pojmy styk a péče a z toho pramenící vady, kdy je posvěcován právní režim širokého styku simulujícího asymetrickou střídavou péči, s dopady na povinnosti výživy.
 4. Nesprávný výklad participačního práva dítěte, pomíjení práva dítěte na informace, přeceňování názoru dítěte ovlivněného rodičem nebo situací.
 5. Odmítání stížností nezletilých, kdy rodič zmocní za dítě advokáta k podání stížnosti. Upření prostředku nápravy dětem.

Výsledkem jsou rovněž statistiky rozhodování, z nichž vybíráme:

 1. Častěji si stěžují otcové (71 %). Nejvíce stížností směřovalo proti svěření dítěte do péče druhého rodiče, dále proti předběžným opatřením, dále stížnosti proti svěření do střídavé péče, proti omezení styku a proti příliš širokému styku druhého rodiče
 2. Otcové si v 93 % stěžovali proti úpravě, která omezovala jejich práva proti obecné rovnosti, matky si převážně stěžovaly proti úpravám, kdy jejich práva byla zachována v širším rozsahu než v obecné úpravě.
 3. Proti předběžné úpravě si 2x častěji stěžovali otcové.
 4. Nejčastěji napadaným senátem je senát 6 Co KS České Budějovice a 13 Co Krajského soudu v Ostravě.
 5. Průměrná doba rozhodování v těchto věcech na ÚS je 130 dní, nejrychlejším je JUDr. Jaromír Jirsa (7 týdnů), nejpomalejším JUDr. Radovan Suchánek (70 týdnů).
 6. Nejčastěji namítaným porušením je právo na soudní ochranu a právo na rodičovskou výchovu a péči.

Převzato ze stránek LIBERI


15.02.2018

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


soudci.info - info o opatrovnickém soudnictví


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ