HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu

Brazílie: Kriminalizace rodičovského odcizení

Eduardo Soares


26. srpna 2010 president Brazílie Luiz Inácio Lula da Silva schválil návrh zákona, který kriminalizuje rodičovské odcizení (Alienação Parental Agora é Crime Previsto em Lei, JURID). Ustanovení § 2 zákona č. 12,318 ze dne 26. července 2010 definuje akt rodičovského odcizení jakožto zásah do psychického formování dítěte nebo mladistvého, který podněcuje odmítnutí rodiče nebo poškození či zničení vztahů s rodičem, pokud takové konání je způsobováno rodičem, prarodičem, osobou, které bylo svěřeno dítě do péče, opatrovnictví, nebo osobou, pod jejímž dohledem se dítě nachází.

Zákon uvádí příklady rodičovského odcizení, zejména, nikoliv však výlučně, jak dále uvedeny:

  • znevažování rodiče při výkonu rodičovské funkce;
  • zamezování výkonu rodičovské funkce a limitace kontaktů mezi dítětem nebo nezletilým a druhým z rodičů;
  • ztěžování výkonu práva na blízký rodinný život s dítětem nebo nezletilým;
  • úmyslné neposkytování osobních informací druhému z rodičů o dítěti nebo nezletilém, včetně informací o vzdělání, zdraví a o změně bydliště;
  • uvádění smyšlených výtek vůči druhému z rodičů, členům rodiny, nebo prarodičům, na základě kterých je jim bráněno ve vztahu s dítětem nebo nezletilým; a
  • přemístění dítěte do vzdáleného místa bez vysvětlení, za účelem bránění vztahu mezi dítětem nebo nezletilým a druhým z rodičů, prarodiči nebo ostatními příbuznými (ust. §  2  zákona č. 12,318).

V případě, že je zjištěn případ shora uvedeného rodičovského odcizení, soud může prohlásit, že došlo k jeho vzniku, a napomenout toho z rodičů, který se dopouští konání vedoucího k odcizení s dítětem; upravit režim rodinného života ve prospěch odcizeného rodiče; udělit pokutu rodiči, který se takového chování dopouští; nařídit poradenství; změnit péči o dítě z nebo na společnou péči; nebo určit dočasný pobyt dítěte nebo nezletilého (§ 6).


Ze stránek The Law Library of Congress přeložila Mgr. et Mgr. Petra Harantová


24.08.2011
Sdílet

Diskuse (max. 650 znaků):
Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ