HLAVNÍ STRANA
Akcie.net - akcie na internetu
INFORMACE
ČLÁNKY
DISKUSE
ODKAZY
rodič.eu


Belgická změna občanského zákoníku

Stridavka.cz


V Belgii je již od roku 2006 přímo zákonem preferována péče obou rodičů po rozvodu. Podařilo se nám získat překlad návrhu, kterým byla zákonná úprava takto změněna:


V článku 374 občanského zákoníku, upraveného zákonem z 13.4.1995, jehož text tvoří § 1, přidává se § 2 následujícího znění:

"§ 2. Pokud rodiče nežijí spolu a obrátí se na soud se svým případem, vzájemná dohoda o pobytu dítěte je uznána soudem, s výjimkou případů, které jsou zjevně proti zájmům dítěte.

Pokud nedojde k dohodě a pokud oba rodiče mají rodičovská práva, soud zkoumá prioritně, na základě požadavku alespoň jednoho rodiče, možnost stanovení pobytu dítěte rovným dílem u obou rodičů.

Pokud však soud nepovažuje rovný pobyt za nejvhodnější alternativu, může rozhodnout o stanovení nerovného pobytu.

Soud v každém případě rozhoduje na základě konkrétně podloženého úsudku, který zohlední konkrétní okolnosti případu a zájem dětí a rodičů."


Jak je vidět, tato zákonná úprava připouští výjimky z pravidla zachování péče obou rodičů. Nedělá však pravidlo z výjimek, jak je stále zvykem u našich soudů. Jednoznačně říká (stejně jako poslední NÁLEZY našeho Ústavního soudu), co má být prioritní řešení.

Za povšimnutí stojí i vyváženost, s jakou zákon hovoří o "zájmu dětí a rodičů" a nepreferuje zájem žádného z nich.


24.06.2014
SDÍLET

Diskuse k článku (max. 650 znaků):


Navštivte také naši hlavní DISKUSI.


Právní poradna Střídavky


PŘIDAT DO OBLÍBENÝCH
INFO@STRIDAVKA.CZ